Jon Ulfeng i aktiv utfoldelse, gjennom improvisasjon får ofte barn vist sider vi ikke kjente til!