Pilegrim i orgelsko

 

Pilegrim i orgelsko er et nytt, nasjonalt prosjekt for orgelspillende barn mellom seks og nitten år.

Mestermøte 
- Pilegrim i orgelsko er bygd opp som et «mestermøte»- der barn møter en mester - inspirert av Orgelskolen i Re, ved Bjørn Vidar Ulvedalen.  På tvers av alder og ferdigheter utforsker amatører og profesjonelle orgeltradisjonen sammen. I PIO Trondheim 2016 fikk de unge orgelspillerne dele orgelkrakken med komponist og organist Nils Henrik Asheim og med hverandre, og utforske orgeltradisjonen sammen med mesterorganisten, forteller Hildegunn Opstad Smørgrav som er rådgiver for kirkemusikk i Kirkerådet.

Etter mesterklassen blir PIO-deltakerne fulgt opp av sine respektive orgelpedagoger, samt av orgelpedagog Bjørn Vidar Ulvedalen, som har overordnet ansvar for den faglige oppfølgingen av elevene i PIO. PIO Trondheim 2016 avsluttes med konsert i Nidarosdomen under Olavsfestdagene, lørdag 6. august 2016.

Konsertprosjekt
Pilegrim i orgelsko er satt sammen av flere konsertprosjekt i perioden 2016-2019. I hvert av disse prosjektene deltar minst én profesjonell utøvende musiker og en profesjonell orgelpedagog. I tillegg til barna i alderen 6-19 år som får delta i prosjektet, deltar unge og talentfulle kirkemusikkstudenter som medhjelpere i lederteamet. 

PIO har som hovedmål at barn og unge får del i den kirkemusikalske arven gjennom orgelet, og selv nyskaper og setter sitt preg på musikken. Prosjektet vil bidra til at flere (kirke-) musikkfestivaler tilbyr orgelworkshops- og konserter, for og med barn.

- Gjennom prosjektet vil vi utvikle den profesjonelle kompetansen innen opplæring og formidling av orgelmusikk. Et delmål er å bidra til rekruttering til utdanning og yrkesliv som kantor i Den norske kirke, sier Hildegunn Opstad Smørgrav.

 

https://kirken.no/pio