Orgelskole med ambisjoner:

Orgelskolen i Re har en samarbeidsavtale med kulturskolen i Re.
Tunsberg bispedømme har vært sterkt inne med midler til drift og lansering av prosjektet.

Orgelskolen dekker fire områder:

1. Komponere og samle nytt materiale
2. Skole a: Undervisning av barn i alderen 6-18 år
3. Lansering: Å spre ideen til andre bispedømmer gjennom foredrag og demonstrasjon.
4. Siste nytt er skole b: Orgelskole for voksen, primært til de som tjenestegjør som vikarer uten å ha en faglig bakgrunn.