Gjør døren høy...


Tunsberg bispedømme rekrutterer til orgelkrakken!

 

 

Gjennom bl.a. støtte fra Tunsberg bispedømme og kantor Bjørn Vidar Ulvedalens initiativ har vi i vårt bispedømme hatt orgelundervisning for barn i vel 6 år. I Re og Holmestrand har det å spille kirkeorgel blitt møtt med entusiasme og glede hos barn og unge, så vel hos foreldre.

 

Tradisjonelt er kirkeorgel et instrument man begynner å spille i voksen alder. Hos oss får de begynne allerede fra de er 7 år! Gjennom ergometrisk tilpassning av bl.a. pedalene og utvikling av nytt notemateriell har barn kunne starte rett på orgelkrakken uten annen forutsetning enn som når man er nybegynner på et hvilket som helst instrument.

 

Realistisk? Tidligere rekrutterte man pianister m.fl. Dette er ikke like naturlig i dag og resultatet er en enorm mangel på kirkemusikere. 
Hva tilsier egentlig at en god pianist skal begynne å spille orgel?
 

Til høsten kommer hele tre orgelbind utviklet av Ulvedalen for nybegynnere. Det gjør det nå mulig at orgelpedagogen kommer på banen i bispedømmet vårt. Den lokale kirke må gjøre døren høy og porten vid for at barn og unge skal få slippe til for å lære salmer, hymner og åndelige salmer på orgelkrakken!

 

Barna er fremtiden, her og nå!

 

 

Bjørn Vidar Ulvedalen

 

Det begynte med:

Det begynte med: